De huidige maatregelen van de rijksoverheid om het coronavirus tegen te gaan, hebben de creatieve en culturele sector op ongekende schaal schade toegebracht en zullen nog maanden schade toebrengen, wanneer deze niet voor deze sector aangepast worden. De Tweede Kamer riep de minister op 12 maart middels de motie Jetten (D66) op, om te werken aan een steunpakket voor de culturele sector en noemde daar specifiek bij het grote percentage freelancers.

De Kunstenbond en de Creatieve Coalitie, waarvan de VLS ook deel uit maakt, hebben met ontsteltenis kennisgenomen van de brief van de minister Van Engelshoven van 27 maart aan de Tweede Kamer, waaruit blijkt dat zeer veel werkenden in de culturele en creatieve sector voorlopig in de kou blijven staan.

De kabinetsmaatregelen zijn nu nog niet toepasbaar zijn op het gehele culturele en creatieve veld. Aanvullende maatregelen zijn hard nodig! De Kunstenbond en de Creatieve Coalitie roept de kamer daarom op om de komende week voor een herkansing te gebruiken!

Onze oproep luidt: Maak de TOZO geschikt voor alle getroffen freelancers in de sector of zorg dat er op zeer korte termijn een niet terug vorderbaar voorschot uit een garantiefonds kan worden ontvangen.

Lees hier de complete Brandbrief van 30 maart 2020.