Aansluitend op de opbrengsten van Curriculum.nu voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs, moeten er ook adviezen komen voor de bovenbouw. Deze adviezen dienen richting te geven aan de toekomstige actualisering van de eindtermen van de verschillende examenprogramma’s.

Het ministerie van OCW verzocht de vakinhoudelijke verenigingen een advies te geven over hoe hun vak in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs kan bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de curriculumherziening zoals beoogd in het project Curriculum.nu.

In deze Bovenbouwnotitie muziek doet de VLS dat voor de vakken muziek en kunst (muziek). De basis voor deze notitie was de inbreng van docenten muziek en kunst (muziek) die lesgeven in de bovenbouw. Zij deelden hun expertise over dit onderwerp met de VLS tijdens een bijeenkomst in februari 2019 en vervolgens tijdens een digitale raadpleging in juni 2019.

Download hier de Bovenbouwnotitie muziek (pdf).