“Buitenschoolse cultuureducatie, een rijke culturele omgeving en de aanwezigheid van een cultuurcoördinator bepalen wat het niveau van een leerling is.”

Lees dit interview met Ronald Kox, hoofd cultuureducatie bij het LKCA, over de belangrijkste aanknopingspunten uit het rapport Peil.Kunstzinnige Oriëntatie 2015-2016 dat de Onderwijsinspectie op 27 maart 2017 presenteerde. En over wat de peiling en het rapport ons nog meer vertellen.

‘Blijven inzetten op versterking en verankering cultuureducatie binnen- en buiten de school’
Peil.Kunstzinnige Oriëntatie 2015-2016