Het bestuur van de VLS nodigt u uit voor een bijzondere Algemene Ledenvergadering.

Informatie
datum: zaterdag 18 juni 2011
inloop 10:30 uur, aanvang 11:00 uur
ochtenddeel: over de toekomst en positie van de VLS
middagdeel: lunch en ALV
locatie: Hogeschool Helicon
Riouwstraat 1, 2585 GP Den Haag.
Op zaterdag is er vrij parkeren.

kaart en routebeschrijving

Bijlagen:
uitnodiging en agenda
notulen ALV 7 december 2010
jaarverslag VLS 2010