In het kader van de invoering van het nieuwe Examenprogramma CKV havo/vwo organiseert SLO twee bijeenkomsten voor docenten CKV.

Bijeenkomst 1: dinsdag 1 december 15.30 – 17.30 u Zwolle
Bijeenkomst 2: donderdag 3 december 15.30 – 17.30 u Utrecht


Afgelopen zomer is het Advies Examenprogramma CKV havo/vwo integraal door de staatssecretaris overgenomen. Dit examenprogramma start in schooljaar 2017-2018.
Voordat het zover is zal ondermeer SLO komend jaar de digitale Handreiking CKV ontwikkelen, waarmee docenten CKV aan de slag kunnen om dit nieuwe examenprogramma in hun lessen te integreren.

Hierbij nodigen we u uit u te komen informeren over de inhoud van dit nieuwe examenprogramma en het traject van invoering.
Daarnaast willen we met u van gedachten wisselen en inventariseren welke ‘good practices’ uit uw werk aansluiten op het nieuwe examenprogramma en/of betrokken kunnen worden bij de ontwikkeling van de handreiking.

Download hier het Advies Examenprogramma CKV

Graag ontvangen we uw bevestiging van deelname uiterlijk 23 november bij Lammie Stoffers. Geef daarbij duidelijk aan in welke plaats u de bijeenkomst wilt gaan bijwonen.

Na uw aanmelding ontvangt u tijdig het programma en de benodigde praktische informatie (routebeschrijving, locatie, etc.)

Wij verheugen ons op uw komst!
Hartelijke groet,

SLO
Ange Taminiau
Pascal Marsman