Op woensdag 13 maart, 17.30 uur – 20.30 uur, vindt de bijeenkomst ‘Aan de slag met examencorrectie’ plaats.
Wij nodigen u van harte uit om aan deze bijeenkomst deel te nemen.
Locatie: Instituut Archimedes aan de Padualaan 97, Utrecht.

Het College voor Toetsen en Examens, Cito en Instituut Archimedes organiseren deze bijeenkomst.

Voor wie?
Deze bijeenkomst is bedoeld voor (eindexamen)docenten havo/vwo en docenten/studenten die in opleiding zijn voor een vakmaster (eerstegraads). Ook beginnende docenten havo/vwo, die nog weinig tot geen ervaring hebben met examencorrectie, zijn van harte welkom.

Wat gaat u doen?
De insteek van de avond is heel praktisch: aan de hand van examenmateriaal gaat u samen met vakcollega’s in een workshop aan de slag met het onderwerp examencorrectie. Cito-toetsdeskundigen en leden van vaststellingscommissies van het College voor Toetsen en Examens verzorgen deze vakspecifieke workshops.
Aan bod komen onder andere het overleg tussen eerste en tweede corrector en de ruimte en begrenzingen die het correctievoorschrift biedt. Ook behandelen we de toepassing van het examenreglement bij examencorrectie.

Na afloop ontvangt u een bewijs van deelname.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst via onderstaande link.
Op het aanmeldingsformulier ziet u ook welke vakken* aangeboden worden op deze bijeenkomst.
Aanmelden is mogelijk tot en met 3 maart.

Aanmeldformulier

Verdere informatie
Na 3 maart ontvangt u een herinnering met alle praktische informatie over de bijeenkomst.

We zien u graag op woensdag 13 maart!

Met vriendelijke groet,

Eelco Driessen (College voor Toetsen en Examens)
Ruud Stolwijk (Cito)
René Karman (HU Instituut Archimedes)