Henk LuifBestuur en leden van de VLS hebben met verdriet kennisgenomen van het overlijden van Henk Luif, op 3 juni jl. Hoewel we wisten dat zijn gezondheid hem in de steek liet, heeft het bericht ons overvallen. Henk was sinds 1984 de onvermoeibare en strijdbare directeur van de KNTV, Koninklijke Nederlandse Toonkunstenaars Vereniging. Zijn heldere kijk op onderwijs, kunst- en cultuureducatie en de vele vaak kritische artikelen die hij aan de politieke en vakbondsaspecten wijdde waren voor velen, ook buiten de KNTV, een houvast en kompas. We gaan zijn visie zeer missen. Maar daarnaast was Henk een collega en een vriend met wie het bestuur van de VLS jarenlang nauw is opgetrokken. We wensen zijn vrouw en dierbaren veel sterkte met dit grote verlies.