Leraren zelf verantwoordelijk voor beroepskwaliteit

Utrecht, 1 mei 2012 – De Onderwijscoöperatie tekende samen met staatssecretaris Halbe Zijlstra (OCW) het bestuursakkoord. De Onderwijscoöperatie is opgericht met als doel om de positie van onderwijsgevenden te versterken en de verdere ontwikkeling van de beroepskwaliteit van leraren te stimuleren en te ondersteunen. Leidend hierbij zijn de bekwaamheid van de leraar, de professionele ruimte van de leraar en het imago van het beroep.

Het motto van de Onderwijscoöperatie is: van, voor en door de leraar. Samen met leraren wordt vastgesteld wat nodig is voor de ontwikkeling van een professionele beroepsgroep die zelf verantwoordelijkheid neemt voor de kwaliteit van hun beroep.

De Minister en de Staatssecretaris van OCW beschouwen de Onderwijscoöperatie als hun overlegpartner voor onderwerpen die de beroepskwaliteit van de leraren betreffen. Dit laat onverlet dat ook met andere organisaties de dialoog over professionele aangelegenheden aan de orde kan worden gesteld.

De eerste resultaten van deze coöperatieve werkwijze zijn al zichtbaar. Sinds februari kunnen leraren hun bekwaamheidsontwikkeling vastleggen en delen op registerleraar.nl. Ook worden de bekwaamheidseisen in discussie met leraren herijkt. Dit proces bevindt zich momenteel in de laatste besluitvormende fase.

Staatssecretaris Zijlstra: ‘Ik roep schoolleiders en directeuren op om hier serieus werk van te maken en een uitdagende werkomgeving te bieden, waarin kwaliteit wordt herkend en beloond en waar leraren worden aangemoedigd zich te ontwikkelen. Docenten moeten de ruimte krijgen om zich verder te ontwikkelen, bij hun collega’s kijken hoe die het doen, maar ook zelf hun klasdeur wagenwijd open zetten voor collega’s die van hén willen leren.’

Joost Kentson, bestuursvoorzitter van de Onderwijscoöperatie: ‘Het motto ’van, voor en door de leraar’ krijgt met dit akkoord echte betekenis. De beroepsgroep zelf neemt én krijgt hiermee verantwoordelijkheid in de uitoefening van haar vak, waarover op een professionele manier verantwoording wordt afgelegd. Een mooie stap voorwaarts in de verbetering van de status en het imago van de leraar’.