Bericht van bestuur Onderwijscoöperatie:
Minister Slob heeft in zijn brief van 26 april 2018 het bestuur van de OC opgeroepen alle activiteiten die direct en indirect samenhangen met de Wet Beroep Leraar zo snel mogelijk stop te zetten.

Dat betekent dat er voor de OC alleen een aantal losse projecten overblijven (Lerarencongres, LOF ed.). Dat is niet waarvoor de OC is opgericht en waarvoor de OC altijd heeft gestaan. Het bestuur beraadt zich daarom over het voortbestaan van de rechtspersoon OC. Uitgangspunt daarbij is dat er met OCW duidelijke afspraken gemaakt moeten worden over de afbouw van de activiteiten, niet in de laatste plaats vanuit het oogpunt van goed werkgeverschap richting het personeel van het bureau van de OC.

Het bestuur is van mening dat de zeggenschap over de implementatie van de wet volledig bij leraren moet liggen. Vanuit die overtuiging heeft het bestuur de verantwoordelijkheid hiervoor overgedragen aan de Afvaardiging van de Deelnemersvergadering.

De Tweede Kamer heeft in een motie verzocht het bestuur van de OC over te dragen aan een interim-bestuur van leraren. Dat is juridisch niet mogelijk. Volgens de statuten van de OC wordt het bestuur van de OC gevormd door de lidorganisaties, die via hun leden de beroepsgroep vertegenwoordigen. Individuele leraren missen die achterban.

Brief d.d. 14 mei 2018 bestuur OC aan Minister Slob