Op 15 mei is het Besluit eindexamens voortgezet onderwijs 2020 gepubliceerd. Hierin wordt de slaag-zakregeling voor 2020 formeel verankerd. Tevens is er een aanvulling gemaakt op het servicedocument. De beide documenten zijn hier te vinden:

Besluit eindexamens VO 2020

Aanvulling op servicedocument versie 2 slaag-zakregeling