Voion laat periodiek een arbeidsmarktanalyse voor de sector uitvoeren. Dit jaar is ervoor gekozen om deze analyse uit te voeren in de vorm van een SWOT-analyse waarbij de sterktes en zwaktes op de arbeidsmarkt van het voortgezet onderwijs in kaart zijn gebracht en er is gekeken naar de kansen en bedreigingen die deze met zich meebrengen. Lees hier de analyse van 2017. Meer berichten over projecten van Voion:

Nieuwe regionale aanpak lerarentekort
Dit is een projecten wat cofinanciering ontvangt vanuit de Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs van Voion

Opscholing en doorstroming tweedegraads leraren tekortvakken in Zuid-Holland
De regeling is bedoeld voor goede, regionaal georiënteerde initiatieven die samenwerking in de aanpak van arbeidsmarktvraagstukken bevorderen. De eerste acht projecten zijn toegekend in april 2018 en lopen tot einde schooljaar 2018/2019.