Beste leden,
 
Voor regio Noord is het inmiddels zomervakantie, voor de andere regio’s bijna. Tijd om terug te kijken op dit bijzondere schooljaar. We konden noodgedwongen niet meer in het klaslokaal samenspelen en zingen en moesten creatief zijn om ons onderwijs op een andere manier vorm te geven. Als ik op mijn eigen lessen terugkijk concludeer ik dat dat soms best goed lukte, maar lang niet altijd. Het was soms spannend, het bood nieuwe kansen en liet me nadenken. Maar bovenal ben ik blij dat we na de zomervakantie waarschijnlijk op een normale manier kunnen gaan lesgeven, want het is hard nodig om weer ‘echt’ muziek te maken en elkaar in het echt te ontmoeten. Het is de VLS gelukt om in het protocol van het basisonderwijs het toestaan van zingen expliciet op te nemen en achter de schermen zijn we ook hard bezig om dit ook voor het voortgezet onderwijs voor elkaar te krijgen, als dat verantwoord is vanuit veiligheidsoogpunt van muziekdocenten. Want hoe graag we ook weer willen dat alles normaal is: veiligheid van leerlingen en leraren blijft het allerbelangrijkste.
 
Ook in onze vereniging is er dit jaar veel gebeurd. In het bestuur hebben we afscheid genomen van Eleonore Riksen, Ria Frowijn, Thijs Spook en Aad de Been. Zij hebben zich jarenlang ingezet voor de VLS en veel werk vrijwillig op zich genomen. Werk dat vaak essentieel was voor de continuïteit voor de vereniging en voor de kwaliteit van het muziekonderwijs in het algemeen, maar wat lang niet altijd direct zichtbaar was voor anderen. We zijn hen daar erg dankbaar voor. We zijn blij dat Aad zich ook na zijn bestuursperiode blijft inzetten voor de VLS, als voorzitter van de werkgroep VLS Academy. Die werkgroep krijgt de opdracht de VLS Academy op te richten, waarin de behoefte van bij- en nascholing en het aanbod in ons werkveld bij elkaar wordt gebracht. Vanaf februari heb ik het voorzitterschap van Reyer Ploeg overgenomen. In de periode dat Reyer voorzitter is geweest is de VLS onder zijn leiding een stabiele, vitale en toekomstbestendige vakvereniging geworden. We zijn hem daarvoor heel erg dankbaar. Gelukkig hoeven we geen afscheid van Reyer te nemen want hij blijft, naast zijn werkzaamheden in het lectoraat Muziek in Onderwijs dat in de Hogeschool Leiden onlangs is gestart, actief in ons bestuur.
 
Het vernieuwde VLS bestuur is nu een paar maanden bezig en de eerste contouren van onze nieuwe koers worden zichtbaar. Enerzijds stond deze eerste periode in het teken van het draaiende houden van de vereniging en het overnemen van allerlei taken. Anderzijds zijn er plannen gemaakt om de ambitie van het nieuwe bestuur vorm te geven: proactiever, beter zichtbaar en aantrekkelijker. We hebben dit vorige maand tijdens de online ALV gepresenteerd en zijn dankbaar voor de mooie opkomst en jullie positief-kritische reacties. Dat helpt ons verder en is voor ons een steun in de rug. Misschien heb je de afgelopen maanden al iets van de nieuwe koers gemerkt, bijvoorbeeld bij de hierboven genoemde protocollen, het online lesmateriaal tijdens de coronaperiode en de online intervisiebijeenkomsten die ook na de zomer weer verder gaan. Ik zou tegen iedereen willen zeggen, kom eens een uurtje meepraten tijdens zo’n bijeenkomst! Je komt in contact met andere leden binnen onze vereniging en jouw ervaring kan voor anderen belangrijk zijn. Ook kunnen anderen jou weer helpen bij de problemen en uitdagingen die je in je eigen werk ervaart. De coronaperiode heeft ons in ieder geval opgeleverd dat we nu allemaal inzien dat zo’n onlinebijeenkomst heel laagdrempelig is en weinig tijd kost.
 
Ook de goede samenwerking in de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv) werpt zijn vruchten af voor leden van de VLS. Zo is het in alle sectoren gelukt een nieuwe CAO af te sluiten. Tegen het lerarentekort in het basisonderwijs maken we ons hard om te onderzoeken in hoeverre de inzet van bevoegde en bekwame vakleerkrachten (voor o.a. muziek) daartegen kan helpen. Daarin trekken we samen op met andere vakverenigingen binnen de federatie.
 
Ook na de zomervakantie gaan we van ons laten horen. We verwachten dan bijvoorbeeld de uitkomsten van de Commissie Onderwijsbevoegdheden. Zij adviseren over de vormgeving van een nieuw bevoegdhedenstelsel (het bevoegdhedenstelsel bepaalt aan welke groepen leerlingen je les mag geven na de lerarenopleiding). Als je daar een mening over hebt kun je dit laten weten via de enquête verderop in de nieuwsbrief. Ook krijgt Curriculum.nu een vervolg met het kerndoelentraject voor basisonderwijs en VO onderbouw. Daar is straks ook jullie denkkracht en expertise voor nodig. Houd onze oproepen in de gaten. Voor de bovenbouw VO geldt dat eerst andere vakken aan de beurt zijn en dat muziek daarna volgt. De VLS lanceert na de zomer een nieuwe huisstijl die nog beter aansluit bij onze ambitie en we gaan van start met het verbouwen van de website zodat die nog informatiever en aantrekkelijker wordt. Maar nu eerst (bijna) zomervakantie. Veel succes gewenst met de afronding van het schooljaar en geniet van een welverdiende vakantie!
 
Erik Bogers
Voorzitter VLS