Op de sociale media en in de pers zijn vragen gerezen over de mislukte sollicitatieprocedure van een nieuwe voorzitter voor de Onderwijscoöperatie.
Er heeft inderdaad een kandidaat gesolliciteerd die op het eerste gezicht zeer capabel was. Er zijn na de voordracht door de benoemingsadviescommissie twee gesprekken met deze kandidaat geweest. Die hebben niet geleid tot een positief resultaat.

Uiteraard betreuren de Onderwijscoöperatie en de daarin deelnemende organisaties dit gegeven, want we zitten zeer om een capabele nieuwe voorzitter verlegen. In de twee gesprekken bleken de verschillen over de inhoud, de samenwerking binnen het bestuur en de arbeidsvoorwaarden onoverbrugbaar. Die optelsom heeft ervoor gezorgd dat het bestuur besloot deze kandidaat niet door te geleiden naar de ALV, die de benoeming zou bekrachtigen.

De Onderwijscoöperatie staat voor een aantal grote veranderingen: de Deelnemersvergadering krijgt een cruciale rol en dat betekent dat diverse beleidswijzigingen de komende tijd hun beslag krijgen.

Verschillende inzichten over de rol van de Onderwijscoöperatie worden zeer gewaardeerd en zelfs nadrukkelijk gezocht, ook binnen het bestuur. Voorwaarde is dat dit op collegiale wijze gebeurt. Tussen de kandidaat en het bestuur bestond geen consensus op dat vlak en dus gaat de zoektocht naar een leraar als geschikte voorzitter verder.

Het is uit privacyoverwegingen zeer ongebruikelijk om te communiceren over een sollicitatie. Het bestuur ziet zich door de vele vragen genoodzaakt deze eenmalige verklaring te geven.

Namens het bestuur van de Onderwijscoöperatie,

Liesbeth Verheggen, Loek Schueler en Jilles Veenstra
20 oktober 2017