Het belangrijkste arborisico in het voortgezet onderwijs is werkstress als gevolg van te hoge en of langdurige psychosociale arbeidsbelasting. Wilt u weten hoe het met de psychosociale arbeidsbelasting van uzelf of van uw medewerkers is gesteld? De onlangs vernieuwde Welzijnscheck-VO van Voion brengt het risico op overspanning in kaart inclusief de individuele- en organisatiekenmerken die dat risico vergroten of juist verkleinen.

De Welzijnscheck-VO is een gratis internetapplicatie, speciaal voor het voortgezet onderwijs, waarmee personeelsleden feedback krijgen op hun welzijnssituatie in relatie tot hun werk. Aan de hand van een vragenlijst worden energiebronnen en belastende factoren in kaart gebracht.

Individueel en organisatieniveau
Docenten, ondersteunend personeel en leidinggevenden kunnen op eigen initiatief, individueel de Welzijnscheck-VO invullen, maar ook op organisatieniveau (school, afdeling etc.) kan het instrument worden ingezet. Deze laatste variant geeft naast individuele terugkoppelingen ook automatisch organisatiebrede rapportages. Met deze informatie kan zowel een individuele werknemer als de school zich bezinnen op de huidige situatie en eventueel verbeterplannen maken. Ga naar www.welzijnscheck-vo.nl voor meer informatie.

Ondersteuning
De medewerkers van Voion kunnen scholen desgewenst adviseren bij het opzetten van een organisatiebreed onderzoek met de Welzijnscheck-VO. Ook voor algemene vragen over de Welzijnscheck-VO kunt u contact opnemen met ons servicecenter Veilig, gezond & vitaal werken, via tel: 045-5796024 of info@voion.nl.