Dit is een aangepast bericht want sinds 12 februari is bekend dat het vangnet ook voor de huidige werkenden van toepassing is, als zij dienstjaren hebben voor 1996. De bedragen zijn flink opgelopen en de doelgroep is een stuk omvangrijker (48+-ers) dan men steeds dacht! Jacqueline van Langeraad, onze FvOv/CMHF-vertegenwoordiger in het Verantwoordingsorgaan ABP, heeft ABP nadrukkelijk gevraagd om een en ander nader uit te zoeken; met resultaat!

Het bestuur van ABP heeft gehoor gegeven aan de oproep tot uitstel van het afschaffen van de ANW-compensatie. Dit houdt in dat tot 1 mei 2018 het beleid ongewijzigd blijft en er daarna voor enkele groepen een coulanceregeling van kracht wordt. In de verschillende sectoren is men een oplossing aan het zoeken voor de actieve deelnemers maar onlangs is ontdekt dat er voor sommigen toch nog een vangnet(je) is dat een aanvulling kan opleveren op het partnerpensioen, wanneer er geen beroep gedaan kan worden op de coulanceregeling.

Lees meer…