Het bestuur van ABP heeft gehoor gegeven aan de oproep tot uitstel van het afschaffen van de ANW-compensatie. Dit houdt in dat tot 1 mei 2018 het beleid ongewijzigd blijft en er daarna voor enkele groepen een coulanceregeling van kracht wordt.

Onlangs is ontdekt dat er voor sommigen toch nog een vangnet(je) is dat een aanvulling kan opleveren op het partnerpensioen, wanneer er geen beroep gedaan kan worden op de coulanceregeling. Indien u gepensioneerd bent en u en uw partner beiden al AOW ontvangen zal de afschaffing van de ANW-compensatie voor u geen gevolgen hebben. Echter, indien u reeds de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt hebt maar uw jongere partner nog niet, kan eerder genoemd vangnet nog een aanvulling opleveren. Diegenen die bij ABP pensioen opbouwden vóór 1 januari 1996 kunnen namelijk aanspraak maken op deze aanvulling. Dit is niet te zien op mijnabp.nl, maar kan wel zichtbaar gemaakt worden in een persoonlijke berekening.

Lees meer…