De ontwikkelteams van leraren en schoolleiders vragen uw feedback op hun conceptvoorstellen. Kijk hier voor de informatie per leergebied. Tot en met 11 augustus kunt u reageren! Curriculum.nu staat voor:

  • Een actueel curriculum dat klaar is voor de toekomst;
  • Terugdringen van overladenheid voor leerlingen;
  • Soepele overgangen voor leerlingen tussen scholen (po/vo);
  • Meer ruimte voor eigen invulling door scholen;
  • Goede samenhang tussen leergebieden om o.a. overladenheid terug te dringen;
  • Concretere uitwerking biedt houvast voor leraren.

Lees meer…