De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de trends en risico’s voor de bescherming van persoonsgegevens in het onderwijs in kaart gebracht. Ook heeft de AP de onderwijssector aanbevelingen gegeven. Zodat onderwijsinstellingen zorgvuldig omgaan met de gevoelige gegevens van leerlingen, studenten, ouders en medewerkers.

De onderwijssector heeft aangegeven zich goed te kunnen vinden in de bevindingen van de AP. De sector is inmiddels al aan de slag gegaan met de aanbevelingen.

De Autoriteit Persoonsgegevens signaleert drie belangrijke trends en risico’s:

  • monitoring van leerlingen en studenten
  • afhankelijkheid van grote leveranciers
  • meer uitwisseling van gegevens in samenwerkingsverbanden.

De aanbevelingen van de AP richten zich op het op orde krijgen van de basis en het versterken van de positie van de onderwijssector in de digitale maatschappij.

Lees het gehele bericht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.