De mogelijkheid bestaat uw contributie via automatische incasso te betalen.
Maakte u nog geen gebruik van deze mogelijkheid, maar wilt u dit nu wel, dan kunt u daarvoor alsnog een machtiging afgeven. Vult u dan onderstaand formulier in.

De betaling wordt op de door u aangegeven manier geïncasseerd vanaf de door u aangegeven datum bij de ondertekening.
Door verzending van dit formulier geeft u toestemming aan de VLS om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig uw opdracht.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neemt u hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank om de voorwaarden.

Uw contributie wordt aan het begin van de maand/kwartaal/halfjaar/jaar van uw rekening geïncasseerd.

Machtiging tot automatisch betalen

Incassoformulier
(dd-mm-jjjj)
Een IBAN-rekeningnummer bestaat uit de landcode (2 letters), 2 controlecijfers, bankcode (4 letters) en het rekeningnummer.
(dd-mm-jjjj)

Download hier onze privacyverklaring