CAO

Ledenraadpleging CAO PO

Op 3 juli jl. hebben FvOv en de andere bonden (AOb, CNVO en AVS) en de PO-Raad een onderhandelaarsakkoord cao Primair Onderwijs gesloten. De cao PO geldt voor werknemers in het basisonderwijs en speciaal onderwijs. Er komt 1,2 procent loonsverhoging en een regeling voor de begeleiding van startende leraren. Om de werkdruk aan te pakken en professionalisering te versterken zijn…
Lees verder
Ledenvergadering

Inkomensafhankelijke contributie met ingang van 2015

De ledenvergadering van de VLS heeft in juni 2014 ingestemd met het voorstel om de contributie inkomensafhankelijk te maken. Met name bij pas beginnende docenten is het salaris vaak laag omdat ze maar een paar lessen geven. Veel studenten stoppen op dat moment dan ook met het lidmaatschap. Om het voor deze en andere leden met een klein inkomen financieel…
Lees verder
Centrale examens

Staatssecretaris legt advies Verkenningscommissie naast zich neer

Staatssecretaris Sander Dekker legt het advies van de Verkenningscommissie Kunstvakken, om de examenvakken oude- en nieuwe stijl samen te voegen, naast zich neer. De reactie liet ruim twee jaar op zich wachten. Volgens hem ontbreekt hiervoor het draagvlak in het veld, met name in de universitaire wereld. Ook zijn er vraagtekens over de technische uitvoerbaarheid van het advies. Advies verkenningscommissie…
Lees verder