Uitgelicht

Zelfstandig muziekdocent? Vraag nu subsidie aan!

Door de gevolgen van corona verandert de manier waarop we werken. Daar komt bij dat veel beroepen momenteel een flinke daling, of zelfs een volledig gebrek aan werk zien. Veel zelfstandigen in de kunst- en cultuursector kwamen en komen echter niet in aanmerking voor de pakketten met generieke noodsteun van de rijksoverheid, omdat zij niet aan de gestelde criteria voldoen.…
Lees verder
Uitgelicht

Brief naar Tweede Kamer: Gebruik de kansen die cultuuronderwijs biedt!

Verschillende landelijke cultuur- en onderwijsorganisaties, waaronder de VLS, hebben vandaag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat er meer aandacht nodig is voor cultuuronderwijs. De brief volgde naar aanleiding van het Nationaal Programma Onderwijs dat door de ministers Slob en Van Engelshoven op vrijdag 17 februari werd gepresenteerd. Het Nationaal Programma Onderwijs richt zich op de brede…
Lees verder
Uitgelicht

Ontmoet je collega muziekdocenten. Intervisie. Schrijf je nu in!

Muziekdocenten zien vaak weinig andere muziekdocenten. Zeker in deze corona-tijd blijkt de behoefte om van elkaar te leren en elkaar te inspireren groot. Vorig jaar organiseerde de VLS een aantal online intervisie bijeenkomsten voor het VO en PO. Daar bleek veel enthousiasme voor. Het bleek ook dat muziekdocenten graag wat meer specifiek willen ingaan op hun eigen werkveld. Daarom hebben…
Lees verder
Uitgelicht

Eindexamens gaan door met drie extra maatregelen

Zoals in december is aangekondigd, gaan de centrale examens dit jaar door. Vandaag maakte minister Slob bekend dat OCW een aantal aanpassingen in de voorlopige examenregeling heeft opgenomen. Behalve twee herkansingen en een extra tijdvak waardoor leerlingen hun examens kunnen spreiden, kunnen leerlingen straks één vak niet mee laten tellen. Dat mag geen kernvak zijn, zoals Nederlands, Engels of wiskunde.…
Lees verder