Nieuws

Nascholing Technologie & Muziekonderwijs op 13 november. Schrijf je nu in!

Op zaterdag 13 november van – uur organiseert de VLS ArtEZ Conservatorium in Enschede een dag speciaal voor muziekdocenten in het PO en VO. Hoe gebruik je specifieke tools en technieken om te komen tot vernieuwing van het (eigen) muziekonderwijs. Alle informatie over het programma Schrijf je nu in!
Lees verder
Vakinhoudberichten

Beurs voor studenten ODM met ambities VO

Speciaal voor studenten die in het VO willen werken en in het 3e of 4e jaar van hun studie zitten heeft het Robert Schumann Gesellschaft in Düsseldorf een beurs in het leven geroepen. De beurs is bedoeld om speciale activiteiten en zaken te financieren die op andere wijze niet mogelijk waren geweest. Te denken valt aan het volgen van workshops,…
Lees verder
Centrale examens

Examenbesprekingen 2e tijdvak Muziek

Door de bijzondere omstandigheden dit jaar organiseert de VLS ook examenbesprekingen voor het tweede tijdvak muziek (oude stijl) vwo, havo en vmbo-tl/gl. Alle docenten muziek die lesgeven aan examenklassen zijn van harte welkom om bij deze besprekingen aanwezig te zijn. De bijeenkomsten hebben vanwege het te verwachten aantal deelnemers een iets ander karakter. Het zal meer intervisie zijn. Er is…
Lees verder