Nieuws

Examenbesprekingen 2e tijdvak Muziek

Door de bijzondere omstandigheden dit jaar organiseert de VLS ook examenbesprekingen voor het tweede tijdvak muziek (oude stijl) vwo, havo en vmbo-tl/gl. Alle docenten muziek die lesgeven aan examenklassen zijn van harte welkom om bij deze besprekingen aanwezig te zijn. De bijeenkomsten hebben vanwege het te verwachten aantal deelnemers een iets ander karakter. Het zal meer intervisie zijn. Er is…
Lees verder
Nieuws

Zingen vanaf 13 jaar nog steeds dringend afgeraden

De scholen gaan vanaf 31 mei weer volledig open. Dat betekent dat leerlingen geen 1,5 meter afstand meer tot elkaar hoeven te houden. Het dringende advies van de overheid om niet samen te zingen, blijft echter staan. Dat geldt zowel voor de binnenruimte als in de open lucht. Alleen professionele koren en kinderen tot en met 12 jaar zijn hiervan…
Lees verder
Nieuws

Adviestabel: opsturen examenwerk naar 1e en 2e corrector

Benut de nakijktijd samen zo optimaal mogelijk Een belangrijk aandachtspunt in de examenperiode is te zorgen dat het na te kijken examenwerk tijdig bij de tweede en weer terug bij de eerste corrector is. Om te bereiken dat de nakijktijd zoveel mogelijk geoptimaliseerd wordt is deze adviestabel samengesteld door FvOv, CNV Onderwijs, AOb en de VO-raad. Zij hebben daarvoor nauw…
Lees verder
Nieuws

VLS stuurt brief over rijk en breed curriculum. Alleen rekenen en taal is niet voldoende.

Doordat het kabinet demissionair is worden veel zaken controversieel verklaard. Dat betekent dat sommige ontwikkelingen worden gestaakt. Eén zo'n ontwikkeling is de inhoudelijk vernieuwing van het onderwijs binnen Voor het vak muziek liggen daar grote kansen, omdat binnen het leergebied Kunst & Cultuur het vak Muziek een veel grotere plaats kan innemen en er een einde kan worden gemaakt aan…
Lees verder