Nieuws

Zingen in het basisonderwijs toegestaan!

In het op 28 mei jl. verschenen protocol volledig openen basisonderwijs wordt specifiek ingegaan op muziekonderwijs. Zang en het gebruik van blaasinstrumenten wordt toegestaan in het primair onderwijs. Dit in tegenstelling tot het advies voor volwassenen, waar het koren en orkesten uitdrukkelijk nog steeds wordt afgeraden samen te musiceren. Scholen worden wel geadviseerd zeer terughoudend te zijn met groepsactiviteiten zoals vieringen,…
Lees verder
Nieuws

Q&A voor het vak muziek in het VO

VLS en VONKC stelden ter nadere uitwerking van het voorlopig protocol-vo een aantal specifieke vragen aan Voion, het Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds voortgezet onderwijs. Omwille van eenduidigheid van de verstrekte informatie, baseert Voion zich uitsluitend op informatie van het RIVM. Alle onderstaande informatie is terug te vinden op de website van het RIVM en is in lijn met: Het definitieve protocol voor…
Lees verder
Nieuws

ALV op woensdag 3 juni 2020

Beste leden, Woensdag 3 juni aanstaande vindt van tot de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VLS plaats. Wij willen u hiervoor van harte uitnodigen. Vanwege de omstandigheden zullen we deze digitaal organiseren via Zoom. Wij horen graag vóór uiterlijk 1 juni of u hierbij aanwezig wilt zijn. U krijgt de link voor de Zoom-sessie en de vergaderstukken via uw e-mailadres.…
Lees verder
Nieuws

Kan er gezongen worden met leerlingen in de klas?

De vraag die bij de VLS op het moment het meest wordt gesteld is of het verstandig is om te zingen met kinderen tijdens de Covid-19 pandemie. Vanuit de wetenschap is er helaas nog geen eenduidig antwoord op die vraag. Er zijn onderzoeksresultaten die voorzichtig aantonen dat zingen redelijk veilig is. Andere onderzoeksresultaten wijzen er op dat het wel degelijk risicovol is. Daarbij verschijnen…
Lees verder