Vakbondsberichten

Extra geld NPO in mbo en HO vooral naar intensieve studiebegeleiding en studentenwelzijn

De impact van de coronamaatregelen op studenten is groot. Hun studieverloop en welzijn zijn de afgelopen tijd onder druk komen te staan. Daarom zijn met het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) miljoenen extra middelen beschikbaar gesteld voor mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten. De afgelopen tijd hebben zij samen met de medezeggenschap plannen gemaakt om deze middelen te besteden. Het extra geld wordt…
Lees verder
Vakbondsberichten

Leervertragingen en zorgen over welzijn door corona

Als gevolg van corona hebben leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs achterstanden opgelopen. De ernst hiervan verschilt per leerling en schoolsoort. Op basisscholen is de leervertraging bij rekenen het grootst. Op middelbare scholen lopen jongeren in de onderbouw vooral achter bij rekenen en Nederlandse leesvaardigheid. Daarnaast maken schoolleiders zich zorgen over het welbevinden van leerlingen en hun motivatie om…
Lees verder
Vakbondsberichten

Cao-akkoord cao-po ondertekend

De leden van de FvOv-verenigingen hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord cao-po. Ook de leden van de andere vakbonden en de PO-Raad stemden in meerderheid positief. Het onderhandelaarsakkoord was op 11 oktober door de vakbonden en de PO-Raad gesloten en is na instemming van de leden op 2 november ondertekend. De looptijd is tot 31 december 2021. In het akkoord is…
Lees verder