Vakbondsberichten

Meer ruimte voor HO-instellingen vertaald in nieuw servicedocument

Maatregelen per 30 augustus 2021 Gegeven het epidemiologische beeld en de stijgende vaccinatiegraad, zal in het nieuwe studiejaar (2021-2022) de anderhalvemeterafstandsregel in de gebouwen van het hoger onderwijs losgelaten worden. Dat betekent dat er weer veel meer fysiek onderwijs verzorgd kan worden. Wel gelden aanvullende veiligheidsmaatregelen om het verzorgen van fysiek onderwijs op een verantwoorde manier te doen. De basismaatregelen…
Lees verder
Uitgelicht

FvOv voorzichtig positief over tijdelijke toelage leraren

Onderwijsvakorganisatie FvOv vindt de tijdelijke toelage voor leraren, schoolleiders en ander personeel op scholen met leerachterstanden een stap in de goede richting. De problemen zijn op deze scholen ook het grootst. Maar voor het wegwerken van de personeelstekorten in het onderwijs zijn volgens voorzitter Jilles Veenstra structurele maatregelen nodig. “Het onderliggende probleem is hiermee niet opgelost.” Corona Woensdag kondigde minister…
Lees verder
Vakbondsberichten

Besmettingscijfers in het onderwijs

De overheid publiceert de besmettingscijfers van week 28 (12 tm 18 juli) in een infographic. Het gaat om cijfers van kinderopvang, primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Je ziet duidelijk dat het onderwijs de landelijke stijging volgt. De bedoeling is dat ook na de zomer deze rapportage wekelijks verschijnt. (klik op de figuur voor een grotere versie).
Lees verder
Vakbondsberichten

Aanvullende bekostiging Nationaal Programma Onderwijs voor PO en VO

Voor schooljaar 2021-2022 krijgen alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs per leerling een bedrag aan aanvullende bekostiging. Scholen met veel leerlingen met risico op onderwijsachterstand krijgen een extra bedrag. Er is ook aanvullende bekostiging voor nieuwkomers en samenwerkingsverbanden. Er is een informatietool beschikbaar die per school het bedrag per leerling laat zien en de bijdrage voor leerlingen met…
Lees verder