Vakbondsberichten

Autoriteit Persoonsgegevens over privacyrisico’s in het onderwijs

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de trends en risico’s voor de bescherming van persoonsgegevens in het onderwijs in kaart gebracht. Ook heeft de AP de onderwijssector aanbevelingen gegeven. Zodat onderwijsinstellingen zorgvuldig omgaan met de gevoelige gegevens van leerlingen, studenten, ouders en medewerkers. De onderwijssector heeft aangegeven zich goed te kunnen vinden in de bevindingen van de AP. De sector is…
Lees verder
Vakinhoudberichten

ECP: Achterstandsleerlingen raken digitaal achterop

Dit concludeert het ECP – Platform voor de InformatieSamenleving op basis van de monitors Digitale Geletterdheid 2021. Deze monitors in het primair en voortgezet onderwijs zijn uitgevoerd door DUO Onderwijsonderzoek & Advies om inzicht te krijgen in de status van digitale geletterdheid in het primair en voortgezet onderwijs in Nederland. De monitors geven aan dat structurele aandacht voor digitale geletterdheid…
Lees verder
Vakbondsberichten

Update coronamaatregelen

Naar aanleiding van de persconferentie op 2 november zijn er geen nieuwe maatregelen voor het funderend onderwijs. Dat betekent dat er geen mondkapjesplicht is in het primair en voortgezet onderwijs en dat de 1,5 meter alleen wordt geadviseerd als er ruimte is in de school. Het blijft belangrijk dat niet-immune leerlingen preventief twee keer per week thuis een zelftest afnemen.…
Lees verder
Vakbondsberichten

Leervertragingen en zorgen over welzijn door corona

Als gevolg van corona hebben leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs achterstanden opgelopen. De ernst hiervan verschilt per leerling en schoolsoort. Op basisscholen is de leervertraging bij rekenen het grootst. Op middelbare scholen lopen jongeren in de onderbouw vooral achter bij rekenen en Nederlandse leesvaardigheid. Daarnaast maken schoolleiders zich zorgen over het welbevinden van leerlingen en hun motivatie om…
Lees verder