Vakbondsberichten

Monitoring en evaluatie Nationaal Programma Onderwijs

Op 7 juli jl. stuurde demissionair minister Slob een brief aan de Tweede Kamer met het Plan van aanpak monitoring en evaluatie van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). In het voorjaar van 2022 wordt een besluit genomen over voortzetting en eventuele verlenging van het NPO. De eindevaluatie is voorzien voor eind 2023. Elk half jaar vindt een rapportage plaats. Lees…
Lees verder
Vakbondsberichten

Brief minister Slob inzake Curriculumherziening

Op 9 juli jl. stuurde demissionair minister Slob een brief aan de Tweede Kamer met betrekking tot het vervolgproces van de curriculumherziening. Minister Slob erkent in deze brief de noodzaak van de curriculumherziening en wil verder werken aan de bijstelling van de kerndoelen voor het PO en de onderbouw VO, en de vakvernieuwingen in de bovenbouw van het VO. Lees…
Lees verder
Vakbondsberichten

Aanvragen lerarenbeurs toch toegekend

Op 8 juli jl. berichtten wij dat, ondanks eerdere toezeggingen, dit jaar helaas opnieuw een groot aantal leraren bericht heeft gekregen niet in aanmerking te komen voor de lerarenbeurs. Tweede Kamerlid Nijboer (PvdA) heeft daarop in juli een amendement ingediend om voor 2021 17,1 miljoen euro extra ter beschikking te stellen voor de lerarenbeurs. De Tweede Kamer heeft dit amendement…
Lees verder
Vakinhoudberichten

Corona-richtlijn en servicedocument mbo aangepast aan kabinetsbesluiten

Gegeven het epidemiologische beeld en de stijgende vaccinatiegraad, heeft het kabinet besloten dat in het nieuwe studiejaar (2021-2022) de anderhalvemeter-afstandsregel in het mbo losgelaten wordt. Dat betekent dat er weer veel meer fysiek onderwijs verzorgd kan worden. Wel heeft het kabinet besloten dat er aanvullende veiligheidsmaatregelen gaan gelden om het verzorgen van fysiek onderwijs op een verantwoorde manier te doen.…
Lees verder