Pensioenakkoord: uw oordeel gevraagd voor 17 juli

Op 10 juni jl. hebben FNV, CNV en MHP een pensioenakkoord gesloten. De onderhandelaars hebben het akkoord uitgelegd in (zie de link onderaan). De VLS is bij dit akkoord betrokken, omdat de VLS onderdeel is van de CMHF en de CMHF is vervolgens weer onderdeel van de MHP. De MHP legt dit akkoord nu voor aan haar leden en dus…
Lees verder

herijking bekwaamheidseisen

DE HERIJKING VAN DE BEKWAAMHEIDSEISEN DOOR DE ONDERWIJSCOÖPERATIE Denk mee! De komende maanden gaan de vakbonden en vakverenigingen van leraren die met elkaar De Onderwijscoöperatie (voorheen SBL) vormen aan de slag met een heldere beschrijving van het beroep leraar en de eisen die ten minste moeten worden gesteld aan diegenen die het beroep (willen) uitoefenen. De leden van De Onderwijscoöperatie…
Lees verder

Pensioen informatieavond

PENSIOEN INFORMATIE AVOND voor 50-plussers (en jongere geïnteresseerden) Bent u lid van een van de verenigingen van de Federatie Onderwijsbonden CMHF/MHP? En 50-plusser (of jongere geïnteresseerde)? Dan opgelet! Pensioenenland is in beweging. Weet u eigenlijk hoe het zit met uw toekomstige financiële situatie? Bestudeert u regelmatig uw pensioenoverzicht? Is dat u duidelijk? Of heeft u nog er nog vragen over?…
Lees verder

Bijzondere ALV 18 juni 2011

Het bestuur van de VLS nodigt u uit voor een bijzondere Algemene Ledenvergadering. Informatie datum: zaterdag 18 juni 2011 inloop 10:30 uur, aanvang 11:00 uur ochtenddeel: over de toekomst en positie van de VLS middagdeel: lunch en ALV locatie: Hogeschool Helicon Riouwstraat 1, 2585 GP Den Haag. Op zaterdag is er vrij parkeren. kaart en routebeschrijving Bijlagen: uitnodiging en agenda…
Lees verder