Vakbondsberichten

Onderwijsraad: online bijeenkomst privaat aanbod in het onderwijs

De Onderwijsraad nodigt je uit voor het bijwonen van een online bijeenkomst op dinsdag 7 december 2021 om uur. Deze bijeenkomst staat in het teken van het advies over privaat aanbod in het onderwijs, dat de Onderwijsraad die ochtend publiceert. Het private onderwijs is de afgelopen decennia gegroeid. Meer dan een kwart van de leerlingen in het primair en voortgezet…
Lees verder
Vakbondsberichten

Nieuwsbrief Sterk Medezeggenschap

In de nieuwsbrief van Sterk Medezeggenschap van november 2021 vind je informatie over de volgende onderwerpen: handreiking samenspel medezeggenschap en toezicht 10 tips voor monitoring en evaluatie Nationaal Programma Onderwijs faciliteiten: waar heb je als medezeggenschapsraad recht op? praktijkverhaal: zorg voor een governancedriehoek podcast: goede afspiegeling personeel in de GMR? WMS-congres wendbare medezeggenschap op 24-11-21. Lees hier de nieuwsbrief Sterk…
Lees verder
Vakbondsberichten

Ook Eerste Kamer stemt in met afschaffing Lerarenregister

De Eerste Kamer stemde op 16 november jl. in met het initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Bisschop (SGP) en Kwint (SP) om het lerarenregister af te schaffen. De FvOv heeft begrip voor dit besluit; het register kan een bijdrage leveren aan verbetering van status en imago van het beroep leraar maar draagvlak voor een verplicht lerarenregister is er op dit…
Lees verder
Vakbondsberichten

Voor leden: digitale FvOv/ABP-informatieavonden ‘Zo zit dat met jouw pensioen!’

Pensioen is belangrijk Onze samenleving verandert voortdurend en jouw pensioen verandert mee. Veranderingen in AOW-leeftijden, opbouw van ABP pensioen en keuzemogelijkheden wanneer je met pensioen gaat, maken pensioen vaak tot een lastig onderwerp. Voor veel mensen lijkt pensioen nog ver weg, voor anderen komt het steeds dichterbij. De FvOv vindt het belangrijk dat je weet wat de mogelijkheden zijn met…
Lees verder