Vakbondsberichten

VCP: Basis van ons onderwijssysteem moet beter

De SER heeft op 18 juni een advies uitgebracht dat moet leiden tot meer investeringen in het onderwijs en betere kansen voor alle scholieren. Door meer professionals adequaat in te zetten kan het onderwijs een kwaliteitsslag maken die ook doorwerkt elders in de samenleving. Het inzetten van meer vakmensen leidt bijvoorbeeld ook tot een gezondere levensstijl en meer duurzaamheid. Randvoorwaarden…
Lees verder
Vakbondsberichten

SER-advies Beter onderwijs geeft kinderen gelijke kansen

“Kansengelijkheid is in ieders belang. Iedereen moet de kans krijgen om zich te ontplooien naar de eigen mogelijkheden en daar waardering voor krijgen. Het is fijn om je talenten te benutten, te doen waar je goed in bent en je verder te ontwikkelen. En dat is ook gewoon goed voor onze samenleving: zo kan iedereen meedoen.” Steven van Eijck, Kroonlid…
Lees verder
Vakbondsberichten

Verkenning: De rol van leraren bij onderwijsvernieuwing

Om meer kennis op te doen over de rol van leraren bij onderwijsvernieuwingen is in opdracht van het LerarenOntwikkelFonds (LOF) een verkenning uitgevoerd. De subsidieregeling LOF bestaat sinds oktober 2015 en biedt leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs de mogelijkheid om het onderwijs te verbeteren met eigen vernieuwende ideeën. Dit gebeurt zowel direct als indirect, bijvoorbeeld…
Lees verder
Vakbondsberichten

Q&A’s versoepelen contactbeperkende maatregelen in het funderend onderwijs vanaf 26 juni 2021

Tot 26 juni gelden adviezen om contacten te beperken op school. Vanaf 26 juni hoeven scholen deze maatregelen niet meer te nemen. Het ministerie van OCW beschrijft in vragen en antwoorden wat dit betekent voor specifieke situaties. Klik hier voor de Q&A’s vanaf 26 juni 2021.
Lees verder