Vakbondsberichten

Compensatieregeling extra werk eindexamens

Het kabinet heeft extra geld beschikbaar gesteld om scholen en docenten te compenseren voor de extra werkzaamheden in verband met de extra herkansingsmogelijkheid en het feit dat de correctie van het derde tijdvak doorloopt in de eerste vakantieweek in de regio Noord. Over de wijze waarop deze gelden toegekend worden, is een convenant tussen de onderwijsbonden en de VO-raad opgesteld.
Lees verder
CAO

Onderhandelingen CAO-VO opgeschort

In februari is het overleg over een nieuwe cao-VO gestart. De onderhandelingen zijn echter op dit moment opgeschort. De sociale partners in het onderwijs, waaronder de FvOv, willen de uitkomst van de formatie afwachten. Partijen zijn van mening dat er voor het sluiten van een cao meer structureel geld nodig is. “We zullen in de komende tijd nog een dringend…
Lees verder
Vakbondsberichten

Rapport Onderwijsraad: werkdruk in het basisonderwijs moet omlaag

Breng meer focus aan in de werkzaamheden van leraren én investeer in meer handen in en om de klas. Dat adviseert de Onderwijsraad in het advies Tijd voor focus. De raad constateert dat er te veel verantwoordelijkheden op de schouders van individuele leraren liggen. Daardoor komen leraren basisonderwijs niet meer toe aan de kern van hun vak: het geven en…
Lees verder