Vakbondsberichten

Onderhandelaarsakkoord cao-mbo

De FvOv heeft, samen met de andere onderwijsvakbonden, een onderhandelaarsakkoord gesloten met de MBO Raad over een cao-mbo met een korte looptijd van 15 mei 2021 tot 1 december 2021. De FvOv legt dit akkoord met een positief advies aan haar leden voor. Dan maar een kortlopende cao Cao-partijen zijn sinds de vorige cao druk bezig geweest om te komen…
Lees verder
Nieuws

All about that Voice ’21, vrijdag 24 september

In 2019 vierden we het 5-jarig lustrum van All about that Voice - onze jaarlijkse zangdag voor muziekdocenten VO, zangdocenten en koordirigenten. Op de volgende editie heb je even moeten wachten, niet getreurd, op 24 september 2021 kun je er bij zijn! DUS: VR 24 SEP - 10:00 - 17:00 - MCO - Hilversum All about that Voice '21 voor…
Lees verder
Vakbondsberichten

Tweede Kamer schaft lerarenregister af, maar behoudt het professioneel statuut

Op 22 juni jl. werd in de Tweede Kamer gestemd over het initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Bisschop (SGP) en Kwint (SP) waarin is geregeld dat de bepalingen over het lerarenregister en het professioneel statuut uit de verschillende onderwijswetten worden geschrapt. De Tweede Kamer heeft met meerderheid ingestemd met dit initiatiefvoorstel. Na de behandeling van het initiatiefwetsvoorstel in de Tweede…
Lees verder