Nieuws

VCP attendeert op verruiming werkkostenregeling

Er kwamen bij de VCP vragen binnen over welke vergoeding een werkgever kan geven voor goede werkomstandigheden thuis. Naar aanleiding daarvan wijst de VCP u op de wijziging van de werkkostenregeling in 2020. Dit is wellicht niet bij iedereen bekend. Per 2020 is de werkkostenregeling verruimd voor de eerste € van de loonsom. Voor dit eerste deel is 1,7% belastingvrij.…
Lees verder
Nieuws

Nieuwsbrief 2020-3

Bekijk hier Nieuwsbrief 2020-3 Onderwerpen: Muziek in het PO en VO kan weer! Mag er weer worden gezongen in de klas? Lesmateriaal en online tools voor muziekles op afstand VLS-leden stemmen in met cao-vo Zzp'ers en de coronacrisis Algemene ledenvergadering op 3 juni Hoe maak ik een resultaatverbeteringstoets voor eindexamenklassen? Wat is goed muziekonderwijs?
Lees verder
Nieuws

Heb je een innovatief idee om je onderwijs te verbeteren? Vraag nu een LOF aan.

Leraren uit het mbo, vo en po kunnen in 2020 weer een subsidieaanvraag indienen bij het LerarenOntwikkelFonds (LOF), het fonds voor en door leraren. Via LOF kunnen ze een innovatief idee in de praktijk brengen om het onderwijs te verbeteren en te werken aan hun eigen ontwikkeling als leraar. Ook maken ze onderdeel uit van het netwerk van andere pionierende…
Lees verder
Centrale examens

Hoe maak ik een resultaatverbeteringtoets voor eindexamenleerlingen?

Op woensdag 8 april heeft minister Slob, in aanvulling op de Kamerbrief van 24 maart, de slaag-zakregeling voor dit jaar bekendgemaakt met een nieuw element: de resultaatverbeteringstoets (RV-toets). De uitwerking van de slaag-zakregeling is opgenomen in versie 2 van het servicedocument. In dit servicedocument staat dat Cito een handreiking zal schrijven om scholen te ondersteunen bij de ontwikkeling van de…
Lees verder