Vakbondsberichten

Inspectie: Meldingen onderwijs bij vertrouwensinspecteurs

In het schooljaar 2020/2021 hebben de vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs 1296 meldingen ontvangen over het onderwijs. Dit is een lager aantal dan eerdere jaren. Doordat in dit jaar de scholen voor langere periode gesloten waren wegens corona, is een kwantitatieve vergelijking met voorgaande jaren niet goed mogelijk. 543 meldingen gingen over psychisch geweld, 379 over fysiek geweld,…
Lees verder
Vakbondsberichten

Evaluatie wet Veiligheid op School

Minister Slob informeerde op 11 november jl. de Tweede Kamer over de eindrapportage Evaluatie Wet Veiligheid op School. Hij gaat daarbij in op de resultaten en aanbevelingen en geeft zijn beleidsreactie. De wet Veiligheid op School trad in werking in 2015. Het rapport bespreekt de sociale veiligheid van leerlingen en van onderwijspersoneel. Download hier de eindrapportage Evaluatie Wet Veiligheid op…
Lees verder
Vakbondsberichten

Moment van herbezinning op corona noodzakelijk

Het wordt tijd om ons als samenleving af te vragen of we na anderhalf jaar crisis-aanpak rondom corona nu op een plek zijn beland waar we voor de goede redenen, toch foute dingen aan het doen zijn. De VCP roept daarom op tot een moment van herbezinning. Herbezinning of de crisis-trechter, waarin we in hoog tempo de een na de…
Lees verder
Vakbondsberichten

Update Inspectie: toezicht tijdens de coronapandemie

Tijdens de coronapandemie past de Inspectie van het Onderwijs haar toezicht regelmatig aan. Per 13 november 2021 zijn de landelijke maatregelen aangescherpt. Dit heeft ook gevolgen voor het toezicht. Onderzoek op locatie alleen na overleg met bestuur en/of school Inspectieonderzoeken vinden tot nader bericht alleen op locatie plaats na overleg met het bestuur en/of de school over wat passend is…
Lees verder