Vakbondsberichten

Nationaal Programma Onderwijs: Stappenplan schoolanalyse voor basis- en voortgezet onderwijs

Veel scholen en hun leerlingen hebben het moeilijk door de coronacrisis. Het is belangrijk om te weten waar de vertragingen en andere problemen zitten die door corona zijn ontstaan en hoe groot ze zijn. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wil scholen helpen om hun situatie in kaart te brengen. Daarom heeft OCW een stappenplan voor de analyse…
Lees verder
Vakbondsberichten

Behoud het Professioneel Statuut voor leraren

Het professioneel statuut, waarin de professionele ruimte van de leraar wordt vastgelegd, moet niet worden geschrapt. Dat schrijven zeven organisaties, waaronder de FvOv, in een brief aan de Tweede Kamer. Het professioneel statuut is tegelijk met het verplichte lerarenregister in de wet gekomen. Op het lerarenregister was vanuit het onderwijs veel kritiek, maar het professioneel statuut helpt de leraren om…
Lees verder
Vakbondsberichten

Onderwijs OMT

Het Onderwijs-OMT stelt zich als doel om op basis van de stand van de wetenschappelijke kennis een zo goed mogelijk advies aan het onderwijs te geven. Dit advies is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten over effectieve aanpakken in het onderwijs. Het Onderwijs-OMT richt zich primair op adviezen omtrent het Nationaal Programma Onderwijs en de extra middelen die beschikbaar zijn om vertragingen…
Lees verder
Centrale examens

Aanpassingen Eindexamenbesluit VO

Op 22 april heeft minister Slob aanpassingen in het Eindexamenbesluit VO samen met een begeleidende brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze aanpassingen worden per 1 augustus 2021 van kracht en hebben tot doel om de kwaliteit en de kwaliteitsborging van de schoolexaminering te versterken. De VO-raad heeft een helder overzicht van deze aanpassingen opgesteld. Klik hier voor het bericht…
Lees verder