Vakbondsberichten

Cultuurkrant NL

Het LKCA geeft een (gratis) cultuurkrant uit. In december valt de volgende op de mat, met daarin onder meer: Corona brengt niet alleen narigheid: digitale ontwikkelingen komen in een stroomversnelling terecht. Wat betekent COVID-19 voor cultuureducatie in het primair onderwijs, bijvoorbeeld voor de culturele aanbieders? De Rijksoverheid springt financieel bij om lokale culturele instellingen door de crisis te slepen. Komt…
Lees verder
Centrale examens

Eindexamen VO 2021: stand van zaken november 2020

Zoals toegezegd tijdens de begrotingsbehandeling OCW van 15 oktober jl. heeft minister Slob op 20 november jl. de Kamer geïnformeerd over de stand van zaken rond de eindexamens in het voortgezet onderwijs in het schooljaar 2020-2021. In een Kamerbrief schetst minister Slob het proces dat tot nu toe is doorlopen, de uitbreiding van het maatregelenpakket dat op dit moment wordt…
Lees verder
Vakbondsberichten

Inspectie: scholen en instellingen hebben zorgen over de continuïteit van het onderwijs en over leerachterstanden van leerlingen en studenten

De resultaten van een derde afname van het monitoronderzoek naar de effecten van COVID-19 op het onderwijs door de Inspectie van het Onderwijs zijn bekend. Het onderzoek is afgenomen bij een representatieve steekproef van 847 scholen, instellingen en samenwerkingsverbanden. De inspectie sprak in de eerste helft van oktober telefonisch of per videoverbinding met schoolleiders, bestuurders, afdelingsleiders en onderwijsondersteunende medewerkers uit…
Lees verder
Vakbondsberichten

Aangepast protocol VO – Onderwijs op school tijdens corona

Het kabinet wil het dragen van een mondkapje per 1 december 2020 ook in het voortgezet onderwijs verplichten. Dit staat in een regeling die het kabinet naar de Tweede Kamer stuurde op 19 november 2020. Als de regeling door de Tweede en Eerste Kamer wordt aangenomen, dragen onderwijspersoneel en leerlingen in de school verplicht een mondkapje. Vanaf dat moment is…
Lees verder