De geactualiseerde versie van de Arboscan-VO is een stuk compacter dan de vorige. Zo is het aantal modules teruggebracht tot 21. NVONOp verzoek van de NVON zijn de modules voor scheikunde, natuurkunde en biologie samengevoegd tot de module ‘BINAS practicumlokalen en kabinetten’ en zijn de modules ‘werkbelasting’, ‘personeelsbeleid’ en ‘verzuim’ samengevoegd tot de module ‘werkstress en personeelsbeleid’.

Ook op submodule niveau zijn waar mogelijk (sub)modules samengevoegd. Verder zijn teksten beter afgestemd op de Arbocatalogus-VO, zijn vmbo modules hernoemd naar de nieuwe profielnamen en zijn verwijzingen naar externe bronnen geactualiseerd.

De functionaliteiten en de manier waarop de software achter de Arboscan-VO werkt, zijn niet veranderd. Ook deze versie van de Arboscan-VO is door steunpunt RI&E erkend als branche RI&E.