De CMHF herkent zich in de oproep voor meer geld voor de publieke sector, #Overheidop1. De manier waarop de oproep nu gestalte krijgt is er echter een waar de CMHF zichzelf niet in herkent aldus Rob Hunnego, voorzitter CMHF.

De bezuinigingen op de publieke sector bedroegen sinds 2010 in totaal ruim EURO 60 miljard, in de nasleep van de financiële crisis van 2008. Dat leidde tot een jarenlange nullijn voor ambtenaren en onbesuisde reorganisaties om de overheid drastisch te verkleinen.

Inmiddels wordt het steeds duidelijker dat de uitvoering van overheidsbeleid in de knel komt, onder meer bij de belastingdienst, de zorg, het onderwijs, de politie en de krijgsmacht, aldus Hunnego.
Het is daarom goed dat er weer breed aandacht is voor een goed functionerende overheidsdienst en dat de overheid zelf ook weer oog heeft voor de opgelopen werkdruk en de zwakke concurrentiepositie op de arbeidsmarkt.

Vandaag organiseert de FNV op initiatief van Publieke Sector in Actie (eerder: PO in actie) een manifestatie voor meer geld voor de publieke sector. Een doel dat door de CMHF volmondig wordt onderschreven. Wat dat betreft geen discussie: na jaren van bezuinigingen wordt het tijd voor investeren. Al was het alleen maar om op het oude niveau terug te komen!

De manier waarop wordt door de CMHF echter niet onderschreven.

Van een actie voor meer geld voor de publieke sector heeft de actie allengs meer een politiek karakter gekregen met de strekking ‘weg met dit kabinet’. Dit komt mede doordat de linkse oppositie zich achter de actie heeft geschaard.

De CMHF (waaronder de FvOv valt) is politiek ongebonden en heeft als kerndoelstelling de belangenbehartiging van de (publieke) professional in al zijn facetten. Daarmee verhoudt de geplande actie van morgenavond zich niet (meer). Overigens kunnen bij de CMHF aangesloten verenigingen hun eigen afweging maken, aldus Hunnego.