Een tv-show over schoolklassen die muziek maken en meer samenwerking tussen scholen en lokale fanfares en muziekscholen. Dat zijn enkele initiatieven van het nieuwe Platform Ambassadeurs Muziekonderwijs, met Koningin Máxima als erevoorzitter.

Nieuw platform
In dit nieuwe platform zijn muzikanten, gemeenten, provincies, scholen, kunstcentra, de publieke omroep en opleidingsinstituten als de pabo’s en de conservatoria verenigd. Zij gaan zich ervoor inzetten dat muzieklessen een vast onderdeel worden op de basisscholen. Lees meer…

Meer muziek in de klas