Beste leden,

Woensdag 3 juni aanstaande vindt van 19.30 tot 21.00 de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VLS plaats. Wij willen u hiervoor van harte uitnodigen. Vanwege de omstandigheden zullen we deze digitaal organiseren via Zoom.

Wij horen graag vóór uiterlijk 1 juni of u hierbij aanwezig wilt zijn. U krijgt de link voor de Zoom-sessie en de vergaderstukken via uw e-mailadres. Wilt u ze eerder bekijken dan kan dat ook via de links hieronder. Aanmelden kan door een mail te sturen naar Allerd van den Bremen.

Met hartelijke groet,
Bestuur VLS

 

 

ALV agenda 200603

Bijlage 1 Concept verslag ALV 5 juni 2019

Bijlage 2 Jaarverslag 2019

Bijlage 3 Naar een meerjarenbeleidsplan

Bijlage 4 conceptbegroting def 2021

Bijlage 5 Algemene Voorwaarden juridische dienstverlening VLS concept 200520