Beste leden,

Woensdag 30 mei aanstaande vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VLS plaats. Wij willen u van harte uitnodigen op deze ledenvergadering.

Tijd en locatie

Hoofdgebouw Utrechts Conservatorium, Vergaderruimte,
Mariaplaats 28, Utrecht
Aanvang 17.30 uur, inloop met broodjes en soep vanaf 17.00 uur

Aanmelden

Wanneer u uw komst uiterlijk 26 mei aankondigt via de e-mail zullen we zorgen voor een eenvoudige broodmaaltijd. Ook ontvangt u de vergaderstukken via uw mailadres. Wilt u ze eerder bekijken: zie hieronder.

Aanmelden: riafrowijn@vls-cmhf.nl

Met hartelijke groet,
Bestuur Vereniging Leraren Schoolmuziek

Agenda ALV 30 mei 2018
4. Concept-verslag ALV 31 mei 2017
5. VLS Jaarverslag 2017
8. VLS Beleidsplan en Begroting 2018-2019
Visie van de VLS op muziekonderwijs in het primair en voortgezet onderwijs