Beste leden,

Woensdag 13 januari aanstaande vindt van 20.30 tot 21.30 uur een speciale Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VLS plaats. Wij willen je hiervoor van harte uitnodigen. We willen ons nieuwe meerjarenbeleidsplan voorleggen en de ideeën over de nieuwe website met jullie delen. Vanwege de omstandigheden zullen we deze digitaal organiseren via Zoom.

Wij horen graag vóór uiterlijk 8 januari of je hierbij aanwezig wilt zijn. Je krijgt de link voor de Zoom-sessie en de vergaderstukken via je e-mailadres. Aanmelden kan door een mail te sturen naar Allerd van den Bremen.

De stukken zijn hieronder te vinden.

Met hartelijke groet,
Bestuur VLS

Bijlage 1 Notulen ALV 200603

Bijlage 2 VLS Meerjarenbeleidsplan 2021-2024

Bijlage 3 Website presentatie

Bijlage 4 ALV 2021 geactualiseerde begroting 2021