De onderwijsbonden roepen het primair en voortgezet onderwijs op tot een landelijke staking op woensdag 6 november. Leraren, schoolleiders en onderwijsondersteuners komen in actie voor een fatsoenlijk salaris, minder werkdruk en genoeg collega’s. Het leraren- en schoolleiderstekort is zo groot, dat dagelijks in het hele land klassen naar huis worden gestuurd. Ook tijdens de algemene politieke beschouwingen werd duidelijk dat dit kabinet niet wil investeren in onderwijs.

Vlak voor de zomer legden de vakbonden (AOb / FNV O&O, FvOv, CNV Onderwijs en AVS) en de werkgevers (PO-Raad en VO-raad) bij het kabinet gezamenlijk een claim neer van 423,5 miljoen euro voor 2020 voor een noodpakket voor het primair- en voortgezet onderwijs. Dit noodpakket blijft nodig om de tekorten in het onderwijs aan te pakken.

Liesbeth Verheggen voorzitter AOb:

“Leraar zijn is het mooiste vak van de wereld, je doet het voor de kinderen voor de generatie na ons. Die kinderen komen te kort als ze niet de aandacht krijgen die ze verdienen. Daarvoor hebben we echt veel meer collega’s nodig. Iedereen weet dat er echt meer leraren moeten komen. Daarvoor moet het werk weer aantrekkelijk worden.”

Voorzitter Jan de Vries van CNV Onderwijs:

“Het kennisniveau van leerlingen staat onder druk en daar maken onze leden zich grote zorgen over. Dit raakt onze hele samenleving, daarom moet het kabinet nú structureel investeren in het primair en voortgezet onderwijs. Terwijl investeren in een kenniseconomie het nieuwe credo is, kan het niet zo zijn dat het investeren in de basis uitblijft.”

De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) bij monde van voorzitter Petra van Haren:

“Extra investeren in het onderwijs, door verhoging van het salaris en verlaging van de werkdruk, is keihard nodig. Zeker ook voor schoolleiders, de vraag naar (adjunct)-directeuren is procentueel nóg groter dan het tekort aan leraren. Met oog op uitstroom in de komende jaren moeten we nu in actie komen om nieuw personeel voor het prachtige werk van onderwijs te krijgen.”

Jilles Veenstra, voorzitter van de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv):

“Het is onverteerbaar dat in deze tijd van grote overschotten niet een klein deel daarvan wordt geïnvesteerd in het primair en voortgezet onderwijs. Met een aanvaardbare werkdruk en meer collega’s 100% gaan voor het onderwijs, dat willen de leraren en ondersteuners!”

“Bij FNV is ook het ondersteunend personeel aangesloten, denk aan de onderwijsassistenten, conciërges of de mensen op de administratieve afdelingen. Die collega’s zijn net zo teleurgesteld in het uitblijven van investeringen, zij doen dan ook vol overtuiging mee met de acties”, aldus FNV-bestuurder Overheid Bernard Koekoek.

De bonden hebben minister Slob een ultimatum gegeven tot 21 oktober.