Beste leden,

Woensdag 31 mei aanstaande vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VLS plaats. Wij willen u van harte uitnodigen op deze ledenvergadering.

Tijd en locatie

Hoofdgebouw Utrechts Conservatorium, Vergaderruimte,
Mariaplaats 28, Utrecht
Aanvang 17.30 uur, inloop met broodjes en soep vanaf 17.15 uur

Agenda

Naast de gebruikelijke bestuurlijke onderdelen die bij een ALV horen wil het bestuur graag met u als lid in gesprek over de beleidsthema’s Méér Muziek in de Klas, curriculumvernieuwing PO/VO en de inhoud van Kunstzone. Er is veel in ontwikkeling in ons vak. Met u als lid gaan we graag weer het gesprek aan over de standpuntbepaling van de VLS in deze. Ook kijken we terug op het vorige kalenderjaar en legt het bestuur verantwoording hierover af aan de leden.

Aanmelden

Wanneer u uw komst uiterlijk 20 mei aankondigt via de e-mail zullen we zorgen voor een eenvoudige broodmaaltijd. Ook ontvangt u de vergaderstukken via uw mailadres. Deze documenten worden vanaf 1 mei ook hier gepubliceerd.

Met hartelijke groet,
Bestuur Vereniging Leraren Schoolmuziek