Het Nationaal Programma Onderwijs waarmee 8,5 miljard euro voor het onderwijs is vrijgemaakt, heeft verdere uitwerking gekregen. Met twee bestuursakkoorden zijn afspraken gemaakt over de besteding van de middelen waarmee middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs en onderzoek de komende twee jaar ondersteund worden. Ook komt er een maatschappelijke begeleidingscommissie die onder leiding van Kim Putters kijkt naar de effecten van het Nationaal Programma voor jongeren. De ministerraad heeft ingestemd met de uitgewerkte plannen.

Lees hier het gehele nieuwsbericht van het ministerie OCW

Om scholen en medezeggenschapsraden hierbij te helpen, heeft Sterk Medezeggenschap een handige handreiking gemaakt. Hierin worden de processtappen benoemd en wordt de rol van medezeggenschap besproken.

Klik hier voor meer informatie en de handreiking

Ga hier naar de website van Nationaal programma onderwijs