Het principeakkoord over de CAO Kunsteducatie van 2 juni is definitief. De achterban van cao-partijen Kunstconnectie, FNV KIEM en de Ntb hebben met een overgrote meerderheid voor het akkoord gestemd. De CAO-tekst zal conform akkoord worden aangepast. U kunt de salarisverhoging van 1% per 1 juli 2014 door gaan voeren. De nieuwe salaristabellen zijn na inloggen beschikbaar op het Ledennet van Kunstconnectie. Van Spaendonck heeft aangegeven in september de loonsverhoging met terugwerkende kracht door te voeren.

De CAO zal lopen van 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2015. Het akkoord bevat onder andere afspraken over salaris, eindejaarsuitkering, verhouding lesgebonden en niet-lesgebonden uren en de premie van het Mobiliteitsfonds.