De afname van het tweede tijdvak van het centrale examen muziek vwo, havo en vmbo-tl wordt dit schooljaar op de scholen zelf afgenomen, werd deze week bekend gemaakt.

In eerdere jaren was het gebruikelijk dat het tweede tijdvak voor dit vak en andere ‘aangewezen vakken’ vanwege het lage aantal kandidaten centraal in het land werd afgenomen. Vanwege COVID-19 is dit jaar een derde tijdvak op de scholen toegevoegd en scholen krijgen de keuze hun examenkandidaten pas in het tweede tijdvak voor het eerst op te laten gaan. Doordat muziek dit jaar in het tweede tijdvak niet ‘aangewezen’ is, wordt die ruimere keuzemogelijkheid ook aan leerlingen die muziek volgen geboden. Over de aangewezen vakken in het derde tijdvak is nog niets bekend.

Bekijk via onderstaande links de roosters van het eerste en tweede tijdvak.

Rooster tijdvak 1 centrale examens 2021

Rooster tijdvak 2 centrale examens 2021