Afgestudeerden aan de pabo zijn kritisch op de voorbereiding op het vak cultuureducatie. Dat concludeert de onderwijsinspectie in het rapport ‘Beginnende leraren kijken terug’.

Slechts een krappe helft van de afgestudeerden is tevreden over cultuureducatie. Circa een kwart tot een derde deel vindt de voorbereiding onvoldoende, zowel wat betreft eigen kennis als wat betreft de vaardigheid om het vak uit te leggen. Lees meer…