De werkgroep die gaat over de tweede correctie, waarin ook de FvOv deelneemt, heeft een adviestabel opgesteld waarin wordt aangegeven wanneer het examenwerk op de scholen moet zijn.

De adviestabel is voorgelegd aan de vakverenigingen. Dit leidde tot een klein aantal aanpassingen.

Adviestabel opsturen examenwerk naar 1e en 2e corrector