In deze tabel staat per vak en examen aangegeven op welke dag de examens binnen zouden moeten zijn bij de tweede corrector en weer terug zouden moeten zijn bij de eerste corrector, om te bereiken dat beiden voldoende nakijktijd hebben.