Op 22 mei jl. is het advies van de Verkenningscommissie Kunstvakken VO aangeboden aan de minister van OC&W. Over het pre-advies hebben de VLS-leden afgelopen najaar al hun zegje kunnen doen. Nu is de beurt aan het College voor Examens en het Cito om hun oordeel te geven over de uitvoerbaarheid van het advies. Vanuit het ministerie zal er op termijn een Vernieuwingscommissie ingesteld worden die een praktische uitwerking voor een examenprogramma en een pilot zal gaan ontwikkelen. Lees het advies hier:

De kunst van het nieuwe