Op 12 juni stuurde staatssecretaris Dekker een brief naar de Kamer over het Advies examenprogramma CKV havo/vwo.

“Tijdens het Algemeen Overleg over cultuuronderwijs en cultuurparticipatie op 2 juli 2014 is toegezegd dat uw Kamer van mij een voorstel zou ontvangen over hoe het vak CKV kan worden hervormd. In bijgaand advies van de Vernieuwingscommissie CKV staat beschreven hoe het vak CKV kan worden vernieuwd. Ik ben van plan dit advies over te nemen. Hieronder licht ik mijn overwegingen toe. Voor een beter begrip beschrijf ik eerst de context.”

Om u zo volledig mogelijk te informeren vindt u hieronder zowel de Kamerbrief als het advies van de vernieuwingscommissie CKV.

Kamerbrief 12 juni: Advies van de vernieuwingscommissie CKV
Advies van de vernieuwingscommissie CKV