Nu de nieuwe cao-bepalingen op de mbo-instellingen door werkgevers en werknemers worden toegepast, vanuit de tekst van de CAO MBO 2014-2015, komen kennelijke drukfouten/verschrijvingen en andere onduidelijkheden of zelfs tekstuele omissies aan het licht.

Cao-partijen hebben daarom besloten een addendum/errata bij de CAO MBO 2014-2015 op te stellen. Bij de errata gaat het dan om de echte druk- of schrijffouten. Bij het addendum betreft het een verduidelijking bij reeds gemaakte afspraken, die geen inhoudelijke wijziging van de cao inhouden, maar slechts een nadere precisering of verwijzing.

Addendum/errata