Voor de professionalisering van onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel, schoolleiders, P&O’ers en MR-leden zijn verschillende financiële middelen beschikbaar. Op de website van Voion vindt u een actueel overzicht van de bestaande financieringsmiddelen voor professionalisering voor het voortgezet onderwijs. In het overzicht staan de nieuwe afspraken in de CAO VO en het Sectorakkoord VO, evenals een aantal nieuwe subsidies zoals Erasmus+, Vios en de Teacher Academy.

De middelen zijn in hoofdlijnen te verdelen in twee financieringsmogelijkheden:

algemene financieringsmiddelen die aan scholen beschikbaar worden gesteld (o.a. CAO VO en Sectorakkoord VO);
subsidies waar onderwijspersoneel individueel aanspraak op kan maken, zoals de Lerarenbeurs, Promotiebeurs, Teacher Academy, Erasmus+ en Vios.
U vindt het overzicht op de site van Voion > Opleiding & professionalisering > Financieringsmiddelen voor professionalisering