Na de staking van 5 oktober en de grote manifestatie in het Zuiderpark en de staking van 12 december is er tot nu toe nog niets concreets bereikt. De 700 miljoen euro wordt door Slob gezien als een gegeven en alhoewel er gesprekken met OCW zijn gevoerd is er nog geen toezegging voor het naar voren halen van de middelen voor het bestrijden van de werkdruk. Hoe staan we hier als FvOv in?

In de afgelopen tijd hebben we samen met de andere partners in het PO-Front opgetrokken om aandacht te vragen voor de bijzondere positie van het primair onderwijs. Er heerst een hoge werkdruk die door allen gevoeld wordt en die alleen maar wordt versterkt door het toenemende lerarentekort. Daarbij is er een als oneerlijk ervaren salarisachterstand van het PO op het VO. Inderdaad er is een flink bedrag toegezegd maar dat beoordelen we als ‘too little en too late’.

Er vinden op dit moment wel gesprekken plaats van ons als PO-Front met minister Slob en de ambtenaren van het ministerie maar dat heeft nog niet geleid tot een concrete toezegging. Er is dus helaas nog geen zicht op een substantieel bedrag erbij met ingang van het nieuwe schooljaar! Daarom is het juist nu ook nodig om de druk op de ketel te houden om in ieder geval de werkdruk al in het komende schooljaar te kunnen aanpakken.

Op dit moment bepalen we met de overige partners in het PO-Front hoe we de uitgeroepen stakingsdag van 14 februari voor de drie noordelijke provincies gaan invullen. Daarbij is het van belang dat we opnieuw een krachtig signaal laten horen. ‘Het Noorden heeft wat dat betreft een traditie hoog te houden voor wat betreft de actiebereidheid, dat gaat goedkomen, ik heb er het volste vertrouwen in’, aldus Jilles Veenstra, voorzitter van de FvOv.

Daarnaast starten binnenkort de onderhandelingen voor de cao-po. Daarin zullen we de middelen die beschikbaar komen zo verankeren dat dit ook echt voor personele inzet is. Daarbij willen we dus ook de middelen voor de bestrijding van de werkdruk betrekken. Het woord daarin is nu aan cao-tafel.

In het PO-veld is de FvOv een van de kleinere partijen en daarom niet direct heel zichtbaar in de media, maar we zijn wel degelijk een volwaardige partner in het PO-Front en daarnaast zijn we ook een van de cao-partijen die onderhandelt over een nieuwe cao. Zo gauw er meer valt te melden over de acties van 14 februari zullen we daarover berichten. We gaan ervoor!