Gezien de recente ontwikkelingen in Den Haag, waar een meerderheid in de Tweede Kamer bestaat die op de begroting van 2013 in ieder geval de bezuiniging voor Passend Onderwijs schrapt, is de actiedag van dinsdag 5 juni (waar tegen deze maatregelen zou worden geprotesteerd) opgeschort. De gezamenlijke vakbonden zijn blij met dit – ongetwijfeld mede door de eerdere acties ingegeven – besluit en zullen zich, met u, sterk blijven maken voor de nodige vervolgstappen in dit kader na 2013.