Veel leerkrachten zijn onzeker over hun muzikaliteit en besluiten daarom het vak muziek maar achterwege te laten. Zonde, vindt Chris Winsemius. Zijn missie is alle leerkrachten weer aan het zingen te krijgen. Profiteer vast van zijn tips.

‘Mijn docent zegt dat ik vals zing en dat ik amuzikaal ben. Ik ben bang dat hij gelijk heeft, maar ik wil er ook iets aan doen. Dus nu heb ik besloten muziek te kiezen als specialisatie. Wilt u mij helpen?’ Met die woorden kwam een pabo-studente ooit bij me. Het traject dat ik met deze dappere studente doorliep was voor mij minstens zo leerzaam als voor haar. Inmiddels is zij een kleuterjuf die al jaren onbekommerd en verantwoord muziek maakt met iedere klas. En ik ben een specialist geworden die leerkrachten helpt die onzeker zijn over hun muzikale talent.

Lees meer…