Pensioenfonds ABP voert naar verwachting een opslag op de premie in van 1% per 1 april 2016. Deze opslag op de kostendekkende premie is nodig omdat de financiële positie van het fonds eind december 2015 niet toereikend was. De dekkingsgraad van het fonds kwam toen uit op 97,2%. Korting van het pensioen, het laatste redmiddel voor fondsen om de financiële positie te verbeteren, is nu niet aan de orde. Lees meer…