Voor schooljaar 2021-2022 krijgen alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs per leerling een bedrag aan aanvullende bekostiging. Scholen met veel leerlingen met risico op onderwijsachterstand krijgen een extra bedrag. Er is ook aanvullende bekostiging voor nieuwkomers en samenwerkingsverbanden.

Er is een informatietool beschikbaar die per school het bedrag per leerling laat zien en de bijdrage voor leerlingen met risico op onderwijsachterstand (maar niet de middelen voor nieuwkomers en samenwerkingsverbanden).

Meer informatie en een download naar de informatietool